6 3 4

Zandstrooien


Contact
Toerisme Lommel
Dorp 14
3920 Lommel
E-mail: info@toerismelommel.be 

Zandstrooien: Hoe is het begonnen?

Van in het begin dat kwartszand aan de oppervlakte kwam, werd het kwartszand gebruikt om vloeren schoon te maken. Met paard en kar werd het kwartszand huis aan huis verkocht. Al vroeg werden in het uitgestrooide zand lijnen en figuren getekend. Later kwam daar gekleurd zand bij en de eerste zandtapijten werden geboren! Dit is het begin geweest van het zandstrooien.

Hoe wordt een zandtapijt gemaakt?

Voor het strooien van een zandtapijt wordt er gebruik gemaakt van het witzand, het zogenaamde “Cristobaliet”. Cristobaliet verkrijgt men door kwartszand te verwarmen tot 1500°C, waarna alle onzuiverheden worden verwijderd. Het verkregen witzand wordt dan vermengd met kleurpigmenten. Met dit gekleurd zand wordt er gestrooid met allerlei hulpmiddelen zoals trechters, zeven, geplooide kredietkaarten, spuitjes, pipetjes, enz. Vanaf 1981 werden de eerste zandtapijten gestrooid en vond de eerste zandtapijtenwedstijd plaats voor jongeren, amateurs en kunstenaars. Telkens wordt er gestrooid naar een bepaald thema. Een deskundige jury beoordeelt de zandtapijten en de laureaten worden bedacht met kristal van “Val St.-Lambert” gesponsord door SIBELCO. Alle deelnemers krijgen een cadeaubon van Toerisme Lommel overhandig

En naar de toekomst?

Sinds 2004 kan er ook gestrooid worden met Wicca-zand. Dit is op voorhand ingekleurd kwartszand dat niet meer vervuilt. Dit Wicca-zand is ideaal om te strooien omdat men zelf niet meer moet mengen met kleurpigmenten. Het Wicca-zand kan men verkrijgen bij het infokantoor in Lommel aan € 1,00 per bakje in de maand juni. Elk zandtapijt hoe klein of hoe groot moet helaas opgeruimd worden en belandt vroeg of laat in de vuilbak. Zo zijn er in de loop der jaren heel wat kunstwerken verloren gegaan.

Wil je graag deelnemen aan de zandtapijtenwedstrijd ? Neem dan contact op met Toerisme Lommel!


Tips van insiders en bezoekers